Rybak 01

Kącik Rybaka i Stary Most na Drwęcy

          Wzdłuż szlaku spacerowego i rowerowego, na ulicy Warszawskiej, obok potocznie zwanego przez złotorian ,"starego" mostu na Drwęcy umieszczony został "Kącik Rybaka".To następne miejsce upamiętniające bogatą historię wsi.
       Na tablicy spisano dzieje flisaczych rodów. Znalazły się tam również informacje o znajdującym się obok moście, ważnym, strategicznym punkcie na mapie naszej wsi. Most drogowy na Drwęcy, położony na dawnym trakcie prowadzącym do Warszawy, łączy Toruń ze Złotorią i jednocześnie Ziemię Chełmińską z Ziemią Dobrzyńską.

DCIM100MEDIADJI_0134.JPG

          Został on wybudowany i oficjalnie otwarty 16 grudnia 1893r. Był to most drewniany o długości 54 metrów, z pasem drogowym o szerokości około 4 m i pasem pieszym o szerokości około 1, 5 metra. Położony jest na dawnym trakcie prowadzącym do Warszawy. W okresie rozbiorów obowiązywała na nim opłata mostowa wynosząca 20 fenigów. Przed wybuchem I wojny światowej most kilkakrotnie przebudowywano, a w 1914 roku aby przeciwdziałać zniszczeniu wzmocniono jego konstrukcję metalowymi elementami - nitowaną kratownicą i podporami.
          W 1939 r., w trakcie kampanii wrześniowej, most został wysadzony przez oddział saperów polskiej Armii Pomorze. Przeprawę odbudowały w 1941 roku władze niemieckie posiłkując się mieszkańcami okolicznych wsi.
          Funkcje drogowe pełnił do lat 70-tych XX wieku, kiedy to w odległości 400 m w dół rzeki, wybudowano nowy betonowy most drogowy.
W latach 90-tych na czas remontu nowej przeprawy drogowej, zabytkowy most ponownie przejął funkcje drogowe dla pojazdów do 3,5 tony.
          Obecnie, po remoncie w 2014 roku drewnianej nawierzchni, służy wyłącznie pieszym i cyklistom - użytkownikom biegnącej ścieżki rowerowej z Torunia do Osieka.
          Stary most w Złotorii, jest jedynym XIX-to wiecznym zachowanym mostem tego typu w regionie

Rowery 3a

       Na spacerowiczów i rowerzystów oprócz tablicy informacyjnej czeka urokliwa rzeźbiona ławeczka z której można podziwiać piękno złotoriańskiego krajobrazu przyrodniczego.
        Uroczystego otwarcia dokonano 7 czerwca 2020 roku. Zadanie, przyjęte do realizacji Uchwałą Zebrania Wiejskiego, wykonano z Funduszu Sołeckiego. Piękny projekt graficzny tablicy wykonał społecznie art. graf. prof. Edward Saliński.; tekst opracowali: Barbara Kisielewska, Zbigniew Szczepański, Elżbieta Szczepaniec. O artystyczną oprawę miejsca zadbała Malwina Kwiatkowska a o zieleń Izabela Fisz.

Rowery1a
DCIM100MEDIADJI_0180.JPG