DSC06703

Złotoria

         Złotoria - piękna, malowniczo położona, bogata w historyczne wydarzenia wieś w Województwie Kujawsko - Pomorskim, Powiecie Toruńskim , Gminie Lubicz .

    Zajmuje obszar 523 hektarów i 74 ary. Liczy 890 prywatnych domów oraz 2340 mieszkańców/ dane z września 2021 roku./

     Najstarsze ślady przebywania człowieka w Złotorii w postaci obozowiska pochodzą z VII - V tys. p.n.e.,  a pierwsza osada z cmentarzyskiem z epoki neolitu /1800- 800 r. p.n.e./, co potwierdzają odkryte przez archeologów ceramiki, ozdoby i narzędzia z różnych okresów.

       Nazwa Złotoria po raz pierwszy pojawiła się w XII wieku W poszczególnych wiekach w dokumentach pojawia się  jej zmieniana  pisownia. Slotorie - 1230r.,   in Złotorya - 1258r., Złotoria -  1259, Zlottorie 1289r., Zlothoria 1564r., Zlotorie 1772r.,  Złotoria 1920r.,     Złotoria 1982r. Przypuszcza się, że pochodzi od" złoto" i ryć "kopać, grzebać". Od XII wieku historia Złotorii  była  ściśle powiązana z dziejami ziemi dobrzyńskiej. Wieś Złotoria pojawia się w akcie mistrza ziemskiego Hermana Balka z 1230 roku jako posiadłość biskupów kujawskich. Strategiczne położenie wsi sprawiło, że od czasów wczesnego średniowiecza na terenie Złotorii istniał gród pograniczny książąt mazowieckich broniących ziemię dobrzyńską przed napadami Prusów, Litwinów a póżniej Krzyżaków. W 1343r. , na jego miejscu , Kazimierz Wielki pobudował zamek obronny którego fragmenty zachowały się do dzisiaj.

Clipboard01
Złotoria - panorama2

Ważniejsze wydarzenia z historii wsi:

Wydarzenia 1

Wiersze o Złotorii

Piękno i historia Złotorii porusza mieszkańców. Na ogłoszony konkurs na wiersz o Złotorii wpłynęlo wiele prac. Oto kilka z nich:

DSC08731
DCIM100MEDIADJI_0148.JPG