Flisak 001

Plac Flisaka

Flisak 13a

     Natura hojnie wyposażyła Złotorię. jej położenie w widłach dwu pięknych, polskich rzek Wisły i Drwęcy spowodowało, że jej mieszkańcy zajmowali się rybołówstwem i flisactwem.
     Aby upamiętnić wielowiekową tradycję ich trudnej pracy Rada Sołecka na wniosek radnej Rady Powiatu Toruńskiego Barbary Kisielewskiej i członka Rady Sołeckiej Bernarda Kwiatkowskiego podjęła uchwałę o wykonaniu rzeźby - symbolu Flisaka.
      15 września 2013 roku dokonano uroczystego odsłonięcia symbolu Złotorii, który umieszczono na placu przy wjeździe do wsi . Obok , posadowiono tablicę informującą o bogatej historii Złotorii, wyrzeźbioną w kształcie ryby ławkę i siedziska, które zapraszają do odpoczynku spacerowiczów i użytkowników ścieżki rowerowej.

        Znajdujące się na skwerze elementy zaprojektował ówczesny sołtys, mgr inż. arch. Jacek Murawski a rzeźby wykonał mieszkający pod Gdańskiem rzeźbiarz Jan Redźko.
        Podczas uroczystości odsłonięcia naszego symbolu autorski wiersz odczytał członek Rady Sołeckiej Andrzej Drozdowski.

Złotorio
stara Złotorio kochana
dziś Twoje święto
symbolem Flisaka znaczone
stoimy tu razem
dumni Twoi mieszkańcy
a symbol Flisaka od dziś
strzegł będzie Twoich szańców

Galeria zdjęć:

Film z otwarcia:

0035
Flisak11