P7

Nasze niezwykłe przystanki autobusowe

      W 2020 roku z Funduszu Sołeckiego zostały zakupione i wymienione wiaty przystankowe w centrum wsi.. Na ich ścianach umieściliśmy fotogramy z opisem bogatej historii naszej wsi.

      Wiosną zostały przez Panią Izabelę Fisz obsadzone zielenią. Oczekującym na przyjazd autobusu na pewno będzie przyjemniej.

P1
P2
P5b
P4
P3
P - koniec